Jouw privacy

Hoe zit het met privacy?

Eigenlijk is het heel makkelijk: ik gebruik uw gegevens om mijn werk voor u te doen! Niks meer, niks minder.
Bij mijn werk hoort: foto’s maken, bewerken, opslaan en leveren. De enige bedrijven die met iets van uw persoonsgegevens te maken
hebben zijn de bedrijven om producten voor u af te leveren (bijvoorbeeld albums en prints), mijn website host en eventueel  social media (als dit voor uw foto’s van toepassing is).  Om mijn werk te kunnen doen heb ik demonstratiemateriaal nodig, zodat u en anderen een idee krijgen van wat ik doe.
In overleg wordt dit gebruikt om mijn website, social media en eventueel geprint demonstratiemateriaal.

Verwerking van uw gegevens

Om mijn werkzaamheden als Ferdi van der Sanden Fotografie uit te kunnen voeren heb ik bepaalde gegevens van u nodig. Dit is om contact met u te leggen, contact met u te onderhouden en betalingen te kunnen laten geschieden. Maar het belangrijkste is om mijn werk als fotograaf voor u te kunnen doen!  Deze gegevens betreffen (in sommige gevallen van meerdere personen):

  Voor- en achternaam
  Geslacht (dit hoeft niet te worden gespecificeerd, maar is kenbaar op de door mij    gemaakte producten.
  Adresgegevens
– Telefoonnummer
  E-mailadres
  Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze    website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  Bankrekeningnummer

Deze gegevens worden vanaf nu persoonsgegevens genoemd.

Inherent aan mijn werkzaamheden verwerk ik ook bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die kenmerkend voor u specifiek zijn en laten zien, op de foto, wie u bent en soms wat u bent.

– Uw persoonsgegevens worden door u verstrekt bij het aangaan van onze overeenkomst waarin mijn werkzaamheden voor u bepaald worden. Dit kan op papier zijn, via e-mail of/of op de foto. Welke u aan mij verstrekt is uw keuze, zolang ik gecompenseerd kan worden voor mijn werk. Daarvoor is het noodzakelijk om voor  administratieve en wettelijke doeleinden enkele gegevens van u te moeten hebben.

– Uw  persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden voor commerciële doeleinden met winstoogmerk, zoals voor reclamedoeleinden van andere bedrijven en
instanties. Ook niet voor informatieverzameling en kwantitatief onderzoek voor  marketingdoeleinden van anderen.

– Uw persoonsgegevens  en data (zoals foto’s) worden niet gedeeld met derden voor reclame doeleinden waaraan compensatie voor Ferdi van der Sanden verbonden is. Delen met derden is alleen mogelijk wanneer dit met u schriftelijk is overeengekomen met de afgebeelde personen.

  Opslag van foto’s

– Data van alle klanten (foto’s) die ik maak wordt door mij lokaal opgeslagen op fysieke
  harde schijven. Van deze data bestaat 2 versies: werkbestanden en back-up bestanden.
Back-upbestanden zorgen er bijvoorbeeld voor dat u niet zonder foto’s komt te zitten vlak na uw fotosessie.

– De data worden niet langer door Ferdi van der Sanden Fotografie opgeslagen dan noodzakelijk. Om de werkzaamheden redelijkerwijs te laten verlopen wordt uw
data een bepaald termijn bewaard als service voor u:

  De back-up bestanden, RAW files, worden maximaal 1 jaar bewaard.
  De back-up bestanden, JPEG files, worden maximaal 2 jaar bewaard.

De eindgebruiker dient zelf voor afdoende back-ups te zorgen, zodat er na 2 jaar geen
problemen voor de gebruiker kunnen ontstaan wat betreft zoekgeraakte of corrupte
bestanden. Hij/zij is hier zelf verantwoordlijk voor.

– Indien gewenst kan ik digitale foto’s langer voor u bewaren.
Dit dient aangegeven te worden bij het aangaan van de overeenkomst waarin mijn
werkzaamheden voor u bepaald worden. Het termijn wordt door u bepaald met een maximum van 5 jaar.

– Indien gewenst voor de fotograaf kan ik om uw toestemming vragen om foto’s langer te bewaren voor portfolio-doeleinden voor mijn bedrijf en om mijn artistieke ontwikkeling te kunnen etaleren. Dit gebeurt alleen wanneer dit schriftelijk met u is overeengekomen.

– Indien gewenst kan ik foto’s ook in de cloud voor u opslaan als extra backup. Dit dient aangegeven te worden bij het aangaan van onze overeenkomst waarin mijn werkzaamheden voor u bepaald worden. De foto’s worden in een beveiligde .zip bestand opgeslagen met een wachtwoord van tenminste 8 tekens. De omgeving waarin deze .zip bestand opgeslagen is, is beveiligd met een wachtwoord en twee-factor-authentificatie welke aan mij gekoppeld is. U kunt hier zelf dus niet bij. Tevens wordt het wachtwoord niet aan u verstrekt. Wanneer er foto’s opnieuw worden opgevraagd zijn deze alleen op te halen met een zelf meegebrachte ‘datadrager’, zoals USB-stick of harde schijf. Het bedrijf waar deze data wordt opgeslagen voldoet aan de regelgeving voor de AVG.

Hoe ik uw persoonsgegevens beveilig

Het is onmogelijk om u te beloven dat uw data nooit in handen komt van derden, daar hackers en onwelwillenden op een door mij onbekende manier zich toegang kunnen verschaffen tot uw gegevens. Fysiek of via een andere route. Om het risico te
minimaliseren pas ik de volgende veiligheidsmaatregelen toe:

– De verwerking van de bestanden geschiedt op een computer met internetaansluiting.
Deze internetaansluiting is beveiligd met een firewall op de computer en een firewall op de
router die gebruikt wordt om toegang tot het internet te krijgen.

– De interne schijf van de computer die gebruikt wordt bevat encryptie genaamd Filevault 2. Dit betekent dat de data van de schijf alleen gelezen kan worden
wanneer men het wachtwoord en/of de encryptiesleutel kent. Ook wanneer de schijf uit de computer wordt gehaald om extern in te lezen met software is die
sleutel nog steeds nodig. Deze techniek is onderdeel van Apple MacOs.

– De computer die de data voor Ferdi van der Sanden Fotografie verwerkt wordt minstens eenmaal per week, mits de computer aan is geweest, gecontroleerd op
malafide software.

– Ferdi van der Sanden Fotografie maakt gebruik van veilige ssl een verbinding voor Ferdivds.com

Uw recht

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, beperking of bezwaar naar
info@ferdivds.com sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is
gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op
uw verzoek. Let op! U bent niet verplicht zich te identificeren met een paspoortkopie.
Wanneer u dit niet wilt, dan verzoek ik u om langs te komen om uw verzoek in te dienen,
zodat ik zeker weet dat u degene bent die het verzoek indient.

Overdracht:
Gegevensoverdracht is ook aan te vragen. Bij voorkeur geschiedt overdracht van uw
gegevens via u, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. Desalniettemin is
overdracht van uw gegevens geen probleem om rechtstreeks te doen. U dient schriftelijk
aanvraag in te dienen waarin u specificeert welke gegevens u overgedragen wenst te
hebben. Uw overdracht vindt plaats binnen vier weken na uw aanvraag.

Toestemming intrekken:
U heeft het recht uw toestemming in te trekken. Dat wil zeggen dat u uw toestemming die
eerder is gegeven kunt intrekken. Dit dient wel in overeenkomst te zijn met de
overeenkomst die we sluiten en binnen alle redelijkheid van beide partijen.
Over het algemeen zal dit voor klanten van Ferdi van der Sanden geen probleem zijn of
vormen en wil ik graag uw privacy waarborgen.

Verwerken van foto(prints):

– Fotoalbums en grote prints worden uitbesteed aan derden. Zij krijgen uw persoonsgegevens van mij als fotograaf. Deze gegevens zijn de foto’s waarop u
herkenbaar bent afgebeeld, uw naam als u dit wenst weer te geven op een fotoalbum of  print en een bepaalde datum die u afgebeeld wilt hebben. Andere
gegevens worden niet gedeeld. Wanneer u een grote print of fotoalbum bestelt gaat u akkoord met het delen van uw persoonsgegevens aan derden.

– Het verzenden van de foto’s geschiedt met een beveiligde internetverbinding.
– Prints tot en met 33 cm x 48 cm worden niet uitbesteed aan derden en geschieden onder mijn eigen supervisie. Uw data wordt niet verstuurd over het internet,
niet fysiek buiten mijn werkomgeving gebracht om tot fotoafdrukken te komen.
– Foto’s welke (bedekt) naakt bevatten genieten mijn voorkeur om niet af te laten drukken door derden, tenzij expliciet door u gevraagd. Dit kan een grote print
betreffen of een gebonden trouwalbum. Ferdi van der Sanden Fotografie heeft de mogelijkheid om uw afdrukken offline, zonder internet, te verwezenlijken. Het
grootte hiervan is echter wel beperkt.
– De foto’s die voor portfoliodoeleinden worden gebruikt op de iPad zijn beveiligd met een 6-cijferig toegangscode en/of vingerafdrukherkenning. 
Zodoende is te verwachten dat derden geen toegang hebben tot dit device zonder toestemming van de eindgebruiker.

In conjunctie met mijn werkzaamheden behoort een visuele présence voor eventuele nieuwe klanten. Daarom wordt er gebruik gemaakt van een beveiligde
website (SSL beveiligd) om mijn portfolio bij Live-IT.nl te etaleren. Dit houdt in dat u herkenbaar op mijn foto te zien zou kunnen zijn.  Ook de foto’s die hiervoor
gebruikt worden, worden niet door Ferdi van der Sanden Fotografie verkocht aan derden of anderzijds gebruikt om uw privacy bewust te schenden.
Het etaleren van mijn portfolio is inherent aan de werkzaamheden die ik verricht om mijn werk te kunnen doen. Dit houdt in dat derden een indruk moeten kunnen krijgen van mijn bekwaamheden en portfolio. Daarom vraag ik bij het aangaan van overeenkomst expliciet toestemming tot het delen van overeengekomen foto’s/persoonsgegevens.

Als er iets onduidelijk voor u is, neem dan persoonlijk even contact met me op. Ik beantwoord graag al uw vragen.

Ferdi